Bistrita

Bistrița este situată într-o depresiune largă, înconjurată de dealuri cu culmi domoale și de înălțimi ce domină peisajul, străbătută de cursul văii Bistriței de la care și-a luat și numele, așezarea s-a închegat și s-a dezvoltat ca urmare a faptului că în regiunea din colțul de nord-est a Transilvaniei, intrată la începutul evului mediu între posesiunile regale, fundus regius, au fost instalați flandrezi, valoni, saxoni, bavarezi, care vor fi cunoscuți ulterior sub numele generic de sași, înzestrați cu o serie de drepturi și libertăți care le-au conferit un statut social și economic privilegiat, proces care s-a petrecut după mijlocul secolului al XII-lea. Prima mențiune a localității datează din anul 1241 când codicele mănăstirii Echternach menționează între așezările distruse de către mongoli și „oppidum Nosa” numele dat de către coloniști așezării întemeiate pe malul râului Bistrița. Ulterior s-a generalizat numele preluat de la localnici, Bistrița (Bistritz, Bezterce, Bystriche).

• Cetatea Bistriței (secolele XV-XVI) – fragmente de ziduri

• Biserica Evanghelică (sec. XIV-XVI) – Piața Centrală

• Turnul Dogarilor (sec. XV), str. Dogarilor, nr.18

• Conventul Dominican – azi, Căminul pentru persoane vârstnice (sec. XV) – str. Mihail Kogălniceanu, nr. 23

• Casa Andreas Beuchel / Ion Zidaru (sec. XV) – Piața Centrală, nr. 30

• Ansamblul Sugălete, (circa 1480-1560) – Piața Centrală, nr. 13-24

• Casa Petermann, 1480 – Piața Centrală, nr. 15

• Casa Argintarului, (circa 1560-1563) – Str. Dornei, nr. 5

• Biserica vechii mănăstiri franciscane, (sec. XIII, XV, XVIII) între 1895-1948 Biserică greco-catolică, azi Biserica ortodoxă – Piața Unirii, nr.9

• Sinagoga (sec. XIX) – Str. Gen. Grigore Bălan, nr. 10

• Biserica romano-catolică, (1787) – Str. Gheorghe Șincai, nr. 26

• Vechea școală românească, (1786, 1895) – Str. Crinilor, nr. 3

• Casa icoanei, 1785 – Str. Gheorghe Șincai, nr. 24

• Casa cu Lei, sec. XVIII – Str. Nicolae Titulescu, nr. 8

• Casa memorială Andrei Mureșanu – Str. Andrei Mureșanu, nr. 19

• Gewerbeverein / Asociația Meseriașilor, (1895) Azi, Centrul Cultural Municipal “George Coșbuc” – Str. Albert Berger, nr. 10

• Biserica de lemn din Sărata (1755) Nr. 142

• Vechea cazarmă militară (1891), Azi, Muzeul Județean Bistrița-Năsăud – Str. Gen. Grigore Bălan, nr. 19